Damar Hamlin lit sjen hoe gefaarlik fuotbal is. En hoe min de measte spilers wurde betelle

De NFL-playoffs binne altyd in spannende tiid.As de Eagles de besuniging meitsje, kin it neiseizoen euforysk wêze - lykas 2017-2018 doe't wy it allegear wûnen. Lykwols, nei de libbensbedrige blessuere…

Continue ReadingDamar Hamlin lit sjen hoe gefaarlik fuotbal is. En hoe min de measte spilers wurde betelle