Moderne TV-konsumpsje yn Denemarken: nei alle gedachten streamd fan in lokale provider … en seach op jo Jack Jones

Hawwe jo noch de yndruk dat jo oars tv sjogge? "Oh, dat sjogge wy noait ... wy streame alles," is de lêste jierren in standert útdrukking wurden. No, in nij…

Continue ReadingModerne TV-konsumpsje yn Denemarken: nei alle gedachten streamd fan in lokale provider … en seach op jo Jack Jones